1. Prace opublikowane w czasopismach papierowych:
 1. Kosiaty J.: "Początek nowej ery". Gazeta Lekarska, 1996; 9: 69
 2. Kosiaty J.: "Medyczne programy edukacyjne w Internecie i ich zastosowanie w wyższym kształceniu medycznym". Media a Edukacja, eMPi2, Poznań, 1997; 319-323 (ISBN 83-86421-61-4)
 3. Kosiaty J., Michalik J., Radomski R., Rudowski R.: "Multimedialne medyczne programy edukacyjne - doświadczenia z Projektów UE Tempus JEP i JEN Nr 04272". Media a Edukacja", eMPi2, Poznań 1997, 325-328 (ISBN 83-86421-61-4)
 4. Kosiaty J.: "Pacjent z komputera". Gazeta Lekarska, 1997; 4-5: 69
 5. Kosiaty J.: "Twój przyjaciel komputer, czyli poznajmy się". Gazeta Lekarska, 1997; 7-8: 83 i 10: 81
 6. Kohler F., Kosiaty J., Tysarowski W.: "Computer-Assisted Learning (CAL) for Undergraduate Medical Students". MedEd-21: An Account of Initiatives for Change in Medical Education in Europe for the 21st Century, 1997; 59-61 (Thesis Publishers, Amsterdam, ISBN 90-5170-389-9).
 7. Kosiaty J.: "The Internet Radiographic Atlas of Digestive System" - Media a Edukacja, eMPi2, Poznań, 1998; 649-650 (ISBN 83-87666-02-5).
 8. Kosiaty J.: "Internet w Akademii Medycznej". Z życia Akademii Medycznej w Warszawie, 1998; 3(70): 15-18
 9. Kosiaty J.: "Medycyna w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 1: 159-170
 10. Kosiaty J.: "Poczta elektroniczna i listy dyskusyjne". Medycyna Praktyczna, 1998; 2: 167-175
 11. Kosiaty J.: "Medline i inne medyczne bazy danych w sieci Internet". Medycyna Praktyczna, 1998; 3: 161-169
 12. Kosiaty J.: "WWW, czyli Wszechnica Wiedzy Wszelakiej". Medycyna Praktyczna, 1998; 4: 165-172
 13. Kosiaty J.: "Medyczne zasoby ftp w sieci Internet". Medycyna Praktyczna, 1998; 5: 129-133
 14. Kosiaty J.: "Konsultacje medyczne i rehabilitacja niepełnosprawnych w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 6: 169-172
 15. Kosiaty J.: "Zasady ergonomii i organizacja komputerowego stanowiska pracy w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 7-8: 229-231
 16. Kosiaty J.: "Zasady tworzenia serwisów medycznych w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 9: 199-203
 17. Kosiaty J.: "Internet w praktyce lekarza pediatry". Medycyna Praktyczna, 1998; 10: 163-167
 18. Kosiaty J.: "Anestezjologia i intensywna opieka medyczna w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 11: 195-199
 19. Kosiaty J.: "Historia i dzień dzisiejszy Internetu". Kardiologia Polska, 1998; 49:13-16
 20. Kosiaty J.: "Medline i inne bazy medyczne w sieci Internet". Kardiologia Polska, 1998; 49: 63-67
 21. Kosiaty J.: "Słownik podstawowych pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem sieci Internet". Kardiologia Polska, 1998; 49:127-132
 22. Kosiaty J.: "Internetowy Atlas Radiologiczny Przewodu Pokarmowego" - materiały zjazdowe XXXV Zjazdu Radiologów Polskich (10-13.06.1998), Katowice, 1998; 39 (ISBN 83-86923-67-9)
 23. Kosiaty J., Kurpeta M.: "Bazy danych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie" - materiały konferencyjne "Infobazy'99 - Bazy Danych dla Nauki" (30.08-01.09.1999), Gdańsk, 1999; 130-134 (ISBN 83-88007-24-6)
 24. Kosiaty J.: "Milowy krok ludzkości". Integracja, 1999; 1: 40
 25. Kosiaty J.: "Niepełnosprawni w Internecie". Integracja, 1999; 1: 41
 26. Kosiaty J.: "Internet jako narzędzie edukacji w kształceniu studentów medycyny". Biuletyn GBL, 1999; 361: 128-135
 27. Kosiaty J.: "HIV i AIDS w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 1-2: 173-178
 28. Kosiaty J.: "Astma i inne choroby alergiczne w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 3: 159-172
 29. Kosiaty J.: "Geriatria oraz internetowe zasoby dla ludzi w podeszłym wieku". Medycyna Praktyczna, 1999; 4: 173-177
 30. Kosiaty J.: "Hematologia i transfuzjologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 5: 186-189
 31. Kosiaty J.: "Ginekologia i położnictwo w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 6: 211-218
 32. Kosiaty J.: "Gastroenterologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 7-8: 210-214
 33. Kosiaty J.: "Kardiologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 9: 179-186
 34. Kosiaty J.: "Radiologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 10: 170-180
 35. Kosiaty J.: "Chirurgia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 11: 162-169
 36. Kosiaty J.: "Ortopedia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 1-2: 234-238
 37. Kosiaty J.: "Choroby zakaźne i pasożytnicze w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 3: 173-183
 38. Kosiaty J.: "Hepatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 4: 163-170
 39. Kosiaty J.: "Dermatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 5: 165-170
 40. Kosiaty J.: "Nefrologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 6: 166-170
 41. Kosiaty J.: "Neurochirurgia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 7-8: 225-232
 42. Kosiaty J.: "Onkologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 9: 169-173
 43. Kosiaty J.: "Pulmonologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 10: 183-188
 44. Kosiaty J.: "Reumatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 11: 157-161
 45. Kosiaty J.: "Diabetologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 12: 173-176
 46. Kosiaty J.: "Widziane z Internetu: Rachunek dla dorosłego...". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 5: 5
 47. Kosiaty J.: "Polskie medyczne listy dyskusyjne w Internecie". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 5: 7
 48. Kosiaty J.: "Na drodze do klasy co najmniej średniej ". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 6: 9
 49. Kosiaty J.: "Pomoc dla chorych i ich rodzin". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 7-8(19): 8-9
 50. Kosiaty J.: "Esculap w sieci, czyli bezpłatne kursy internetowe dla medyków". Służba Zdrowia, 2000; 11-102(2993-2995): 31
 51. Kosiaty J.: "Polscy lekarze i Internet". Biuletyn OIL w Koszalinie, 2001; 2(68): 26-27
 52. Kosiaty J.: "Niepełnosprawni i Internet". Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2001; 1-2: 22
 53. Kosiaty J.: "Neurolodzy i zasoby neurologiczne w sieci Internet". Neurologia praktyczna, 2001; 2: 151-158
 54. Kosiaty J.: "Reumatologia i reumatolodzy w sieci Internet". Terapia, 2001; 6: 34-35
 55. Kosiaty J.: "Nadciśnienie tętnicze w sieci Internet". Terapia, 2001; 8, z.1: 70-72
 56. Kosiaty J.: "Cukrzyca w sieci Internet". Terapia, 2002; 2: 51-52
 57. Kosiaty J.: "Choroby płuc w sieci Internet". Terapia, 2002; 3: 50-52
 58. Kosiaty J.: "Internetowe ABC dla lekarza okulisty". Kurier Medyczny - Okulistyka, 2002; 1: 3-4
 59. Kosiaty J.: "Materiały na temat schizofrenii w sieci Internet". Psyche - Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów, 2002; 1: 2-3
 60. Kosiaty J.: "Komputer - bać się czy się nie bać?". Puls, 2002; 4: 54-57
 61. Kosiaty J.: "Tajniki poczty elektronicznej w sieci Internet". Puls, 2002; 6-7: 74-77
 62. Kosiaty J.: "Transplantologia w sieci Internet". Puls, 2002; 90: 27-28
 63. Kosiaty J.: "Internet w praktyce lekarza-urologa". Kurier Medyczny - Urologia, 2003; 1: 2-4
 64. Kosiaty J.: "Onkologia w sieci Internet". Biuletyn Informacyjny "cONKord", 2003; 1: 2-3
 65. Kosiaty J.: "Alergie pokarmowe u dzieci - problemy diagnostyki i terapii". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2003; 2: 1-4
 66. Kosiaty J.: "Prawidłowe żywienie dzieci w okresie jesienno-zimowym". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2003; 3: 2-4
 67. Kosiaty J.: "Współczesna dieta dzieci - zagrożenia i błędy". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 4: 1-2
 68. Kosiaty J.: "Alergie pokarmowe - co nowego?". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 5: 1-4
 69. Kosiaty J.: "Najważniejsze lata w prawidłowej diecie człowieka". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 6: 1-4
 70. Kosiaty J.: "Żywność transgeniczna - szansa czy zagrożenie?". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 7: 1-4
 71. Kosiaty J.: "Otyłość wśród dzieci i młodzieży i "cudowne diety". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 8: 1-4
 72. Kosiaty J.: "Interakcje leków z żywnością i alkoholem". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 9: 1-4
 73. Kosiaty J.: "Prawidłowa dieta kobiety w okresie ciąży i karmienia". Informator Farmaceutyczny - Położnictwo i ginekologia, 2005; 1: 1-4
 74. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Zawód farmaceuty w prawie europejskim" (Tematy: Zawód farmaceuty w prawie europejskim, Kształcenie zawodowe farmaceutów, Uznawanie dyplomów, Koordynacja innych wymogów niż kształcenie, Farmaceuta a aptekarz). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 3(26): 5-7
 75. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Wykonywanie zawodu farmaceuty - polskie regulacje prawne a dyrektywy Unii Europejskiej" (Tematy: Kto jest farmaceutą w Polsce?, Uprawnienia farmaceuty w Polsce, Farmaceuci z innych państw członkowskich w UE, Farmaceuci spoza UE w Polsce, Prawo wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski, Zakaz dyskryminacji na gruncie obywatelstwa, Obowiązek dodatkowego przeszkolenia, Uznawanie kwalifikacji polskich farmaceutów w innych państwach członkowskich UE, Wzajemne informowanie się). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 4(27): 4-6
 76. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Polski rynek leków po wejściu naszego kraju do UE" (Tematy: Polski rynek leków po wejściu naszego kraju do UE, Gdzie szukać dalszych informacji?, Farmaceuta w Europie - serwisy internetowe, Najważniejsze instytucje UE w Internecie, Polskie urzędy, instytucje oraz organizacje aptekarskie w Internecie). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 5(28): 6-7
 77. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Apteki w Unii Europejskiej" (Tematy: Apteki w Unii Europejskiej, Prawo własności w stosunku do aptek, Ograniczenie prawa własności do jednej apteki, Przeniesienie praw własności po śmierci właściciela apteki, Rejestracja nowej apteki, Geograficzne i demograficzne kryteria przy rozmieszczeniu aptek, Warunki sprzedaży aptek). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 6(29): 5-7
 78. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Apteki w Unii Europejskiej c.d." (Tematy: Monopol na detaliczną sprzedaż środków farmaceutycznych, Sprzedaż innych poza farmaceutykami środków w aptece, Analizy biomedyczne na terenie apteki, Reklama aptek i leków, Wyłączność zawodowa farmaceutów). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2004; 1(30): 5-7
 79. Kosiaty J: "Internet w rękach lekarza kardiologa i nefrologa". Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, 2004; 2(11): 81-96
 80. Kosiaty J: "Internet w rękach lekarza neurologa". Neurologia Praktyczna, 2004; 3(18): 255-272
 81. Kosiaty J: "Polski lekarz w Unii Europejskiej". Neurologia Praktyczna, 2004; 5(20): 447-453
 82. Kosiaty J. "Obniżka kosztów i skuteczny marketing" (wywiad). Med-info, 2004; 9: 28-29
 83. Kosiaty J: "Medycyna - fakty i mity". Integracja, 2004; 6(69):
 84. Kosiaty J: "Homeopatia, czyli "leki", których nie ma". Integracja, 2005; 1(70): 68
 85. Kosiaty J: "Nadzieja i medycyna". Integracja, 2005; 2(71): 56
 86. Kosiaty J: "Najważniejszy jest czas" (o wczesnym wykrywaniu nowotworów). Integracja, 2005; 5(74): 70-72
 87. Kosiaty J: "Biustonosz i kawa w papierku" (o łapówkach i prezentach dla lekarzy). Gazeta Lekarska, 2005; 10(178): 38-39
 88. Kosiaty J: "Psychoza ptasiej grypy po polsku". Integracja, 2006; 1(76): 66-68

2. Książki oraz CD-ROMy:


Kosiaty J.: "Jak korzystać
z Internetu? -
Poradnik dla lekarzy"
(wstęp: Stanisław Lem).
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków
1999 (wydanie I)
2000 (wydanie II)

Kosiaty J.: "Internet w rękach lekarza-praktyka"
Grant edukacyjny firmy
GlaxoSmithKline
Warszawa, 2001

Kosiaty J.: "Komputer i Internet w pytaniach i odpowiedziach.
Angielsko-polski słownik terminów i poleceń komputerowych"
Grant edukacyjny firmy
GlaxoSmithKline
Warszawa, 2002

Kosiaty J.: "Neurologia w Internecie"
Grant edukacyjny firmy
Sanofi-Synthelabo
Warszawa, 2002

Kosiaty J.: "Aspekty prawne w praktyce lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej"
Grant edukacyjny firmy
GlaxoSmithKline
Warszawa, 2002

Kosiaty J.: "Prawo medyczne i promocja usług lekarskich w sieci Internet"
Grant edukacyjny firmy
GlaxoSmithKline
Warszawa, 2002

Kosiaty J.: "Onkologia
w sieci Internet"
Grant edukacyjny firmy
Pierre Fabre Medicament
Warszawa, 2003

Kosiaty J.: "Medycyna
w sieci Internet"
Grant edukacyjny firmy
SchwarzPharma
Warszawa, 2003

Kosiaty J.: "Polski lekarz
w Unii Europejskiej"
Grant edukacyjny firmy
GlaxoSmithKline
Warszawa, 2003

Kosiaty J.: "Prawo medyczne w praktyce lekarskiej dziś i jutro"
Grant edukacyjny
firmy Pfizer
(University of Urology)
Warszawa, 2004

Kosiaty J.: "Mój pomysl na praktykę lekarską"
Grant edukacyjny
firmy GlaxoSmithKline
Warszawa, 2004

Kosiaty J.: "Internet w rękach lekarza neurologa i psychiatry"
Grant edukacyjny
firmy Novartis
Warszawa, 2005

Kosiaty J.: "Wykorzystanie komputera i Internetu w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej"
Grant edukacyjny
firmy BMS
Warszawa, 2006

Kosiaty J.: "Internet w rękach lekarza chirurga i ortopedy"
Grant edukacyjny
firmy BMS
Warszawa, 2006

Kosiaty J.: "Komputer i Internet w rękach lekarza urologa"
Grant edukacyjny
firmy Sanofi-Aventis
Warszawa, 2006

Polski lekarz
w Unii Europejskiej

Multimedialny CD-ROM
IV 2003

Internet w rękach
onkologa i hematologa

Multimedialny CD-ROM
I 2004

3. Pomoc w przygotowaniu i wydaniu innych książek:


Mac OS 9
Autor: Maria Langer, tłum. Adam Bojanowski
Pomoc przy adjustacji tekstu: Jarosław Kosiaty
Wyd. Translator s.c., Warszawa 2000

Wołyń naszych przodków
Śladami życia - Czas zagłady

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia
Redakcja merytoryczna: Ewa Siemaszko
Przygotowanie zdjęć: Jarosław Kosiaty
Wyd. von Borowiecky, Warszawa 2003
4. Biuletyny informacyjne - papierowe (redaktor naczelny)


Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 1/III 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 2/V-VI 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 3/VII-VIII 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 4/IX-XI 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 5/XI-XII 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów
nr 6/IV-V 2003

Internetowe ABC
dla lekarza stomatologa

Central European Dental Exhibition, Łódź, IX 2002

Okulistyka
Kurier Medyczny
nr 1/VI 2002

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 1/I 2003

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 2/II 2003

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 3/IV 2003

Psychiatria
Kurier Medyczny
nr 1/III 2003

Pediatria
Kurier Medyczny
nr 1/III 2003

Urologia
Kurier Medyczny
nr 1/V 2003

Neurologia, Ortopedia, Reumatologia
Kurier Medyczny
nr 1/XII 2004

Polski lekarz-psychiatra
w Unii Europejskiej

nr I-II 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 1/XI 2003

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 2/XII 2003

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 3/III 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 4/V 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 1/IX 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 2/XII 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 3/III 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 4/V 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 5/VII-VIII 2005

Pediatria
Alergie pokarmowe u dzieci
- problemy diagnostyki i terapii
Informator Farmaceutyczny
VII 2003

Pediatria
Współczesna dieta dzieci
- zagrożenia i błędy
Informator Farmaceutyczny
X 2003

Pediatria
Informator Farmaceutyczny
III 2004

Pediatria
Alergie pokarmowe
- co nowego?
Informator Farmaceutyczny
X 2004

Pediatria
Najważniejsze lata
w prawidłowej
diecie człowieka
Informator Farmaceutyczny
XII 2004

Pediatria
Żywność transgeniczna -
szansa czy zagrożenie?
Informator Farmaceutyczny
IV 2005

Pediatria
Otyłość wśród dzieci i młodzieży i "cudowne diety"- Informator Farmaceutyczny
IX 2005

Pediatria
Interakcje leków
z żywnością i alkoholem
Informator Farmaceutyczny
XII 2005

Położnictwo i ginekologia
Prawidłowa dieta
w okresie ciąży i karmienia
Informator Farmaceutyczny
XI 2005

Nie jesteś sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów
nr 1 II 2005

Nie jesteś sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów
nr 2 VI 2005

Nie jesteś sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów
nr 3 VIII 2005

Nie jesteś sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów
nr 4 XI-XII 2005

Nie będziesz sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów
nr 1 (5) IV 2006

5. Biuletyny informacyjne - elektroniczne (redaktor naczelny)


Goniec Medyczny
Tygodnik wysyłany od kwietnia 2001 r. do dzisiaj na konta e-mailowe zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników portalu Esculap.pl (obecnie, tj. w 2005 roku, jest już w Polsce i na świecie ponad 100.000 zarejestrowanych czytelników Gońca).

Express Europejski
Miesięcznik wysyłany w latach 2003-2005 na konta e-mailowe lekarzy rodzinnych, internistów, otolaryngologów i pulmonologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Alergologów
Miesięcznik wysyłany w 2005 roku na konta e-mailowe lekarzy alergologów i pulmonologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Kardiologiczny
Miesięcznik wysyłany na konta e-mailowe lekarzy kardiologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Medycyny Rodzinnej
Dwutygodnik wysyłany w 2003 roku na konta e-mailowe lekarzy rodzinnych oraz internistów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Ginekologiczny
Dwutygodnik wysyłany w 2003 r. na konta e-mailowe lekarzy ginekologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Onkologiczny
Dwutygodnik wysyłany od lutego 2003 r. do dzisiaj na konta e-mailowe lekarzy onkologów i hematologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Chorób Narządu Ruchu
Dwutygodnik wysyłany od 2004 r. do dzisiaj na konta e-mailowe lekarzy ortopedów i traumatologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Laryngologiczny
Miesięcznik wysyłany na konta e-mailowe lekarzy otolaryngologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

Express Reumatologiczny
Dwutygodnik wysyłany na konta e-mailowe lekarzy reumatologów, zarejestrowanych w portalu Esculap.pl

6. Programy komputerowe:

 1. Kosiaty J.: "Valvular Heart Disease in General Practice" - edukacyjny program komputerowy na temat nabytych wadach serca w podstawowej praktyce ambulatoryjnej, adresowany do studentów medycyny i młodych lekarzy (1994). Praca wyróżniona przez J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w czasie V Studenckiego Sympozjum Kół Naukowych (Warszawa, kwiecień 1994). Program ten był następnie prezentowany podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. na "6th European Conference at the Charite for Students and Young Doctors" w Berlinie w 1995 roku (Uniwersytet im. Humboldta).
 2. Gielecki J., Kosiaty J.: "The Neck Triangles" - program komputerowy do nauki anatomii topograficznej człowieka, przeznaczony dla studentów medycyny (1995).
 3. Kosiaty J.: "Effects of Cigarette Smoking on Organs' Structure and Function" - edukacyjny program komputerowy, dostępny w Internecie na stronach WWW. Prezentowany m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "7th European Conference at the Charite for Students and Young Doctors" na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie w 1996 roku.
 4. Kosiaty J.: "Eskulap - Polish Health Care Information Service" - elektroniczne wydanie off-line serwisu WWW, dostępne na dysku CD-ROM dołączonym do czasopisma "Internet" nr 6/97.
Powrót do strony domowej
Oprac. lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl