Biuletyny elektroniczne dla lekarzy


Goniec Medyczny (2001-2020)

Express Europejski


Express Alergologów


Express Kardiologiczny


Express Medycyny Rodzinnej


Express Ginekologiczny


Express Onkologiczny


Express Chorób Narz±du Ruchu


Express Laryngologiczny


Express Reumatologiczny

Biuletyny papierowe dla lekarzy (przykłady z archiwum)


Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 1/III 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 2/V-VI 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 3/VII-VIII 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 4/IX-XI 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 5/XI-XII 2002

Psyche
Biuletyn Informacyjny
Polskich Psychiatrów
nr 6/IV-V 2003

Internetowe ABC
dla lekarza stomatologa

Central European Dental
Exhibition, ŁódĽ, IX 2002

Okulistyka
Kurier Medyczny
nr 1/VI 2002

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 1/I 2003

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 2/II 2003

Farmacja
Kurier Medyczny
nr 3/IV 2003

Psychiatria
Kurier Medyczny
nr 1/III 2003

Pediatria
Kurier Medyczny
nr 1/III 2003

Urologia
Kurier Medyczny
nr 1/V 2003

Neurologia, Ortopedia, Reumatologia
Kurier Medyczny
nr 1/XII 2004

Polski lekarz-psychiatra
w Unii Europejskiej

nr I-II 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 1/XI 2003

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 2/XII 2003

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 3/III 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 4/V 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 1/IX 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 2/XII 2004

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 3/III 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 4/V 2005

cONKord
Biuletyn informacyjny
dla lekarzy onkologów
nr 5/VII-VIII 2005

Pediatria
Alergie pokarmowe u dzieci
- problemy diagnostyki i terapii (VII 2003)

Pediatria
Współczesna dieta dzieci
- zagrożenia i błędy (X 2003)

Pediatria
Informator Farmaceutyczny
(III 2004)

Pediatria
Alergie pokarmowe
- co nowego? (X 2004)

Pediatria
Najważniejsze lata
w prawidłowej diecie
człowieka (XII 2004)

Pediatria
Żywno¶ć transgeniczna -
szansa czy zagrożenie?
(IV 2005)

Pediatria
Otyło¶ć w¶ród
dzieci i młodzieży
- "cudowne diety"
(IX 2005)

Pediatria
Interakcje leków
z żywno¶ci± i alkoholem
(XII 2005)

Położnictwo i ginekologia
Prawidłowa dieta
w okresie ci±ży i karmienia
(XI 2005)

Biuletyny papierowe dla pacjentów i ich opiekunów (przykłady z archiwum)


Nie jeste¶ sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorob± Alzheimera oraz ich opiekunów - nr 1 II 2005

Nie jeste¶ sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorob± Alzheimera oraz ich opiekunów - nr 2 VI 2005

Nie jeste¶ sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorob± Alzheimera oraz ich opiekunów - nr 3 VIII 2005

Nie jeste¶ sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorob± Alzheimera oraz ich opiekunów - nr 4 XI-XII 2005

Nie będziesz sam
Kwartalnik edukacyjno-informacyjny dla pacjentów z chorob± Alzheimera oraz ich opiekunów - nr 1 (5) IV 2006

Programy komputerowe (przykłady z archiwum)
  1. Kosiaty J.: "Valvular Heart Disease in General Practice" - edukacyjny program komputerowy na temat nabytych wadach serca w podstawowej praktyce ambulatoryjnej, adresowany do studentów medycyny i młodych lekarzy (1994). Praca wyróżniona przez J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w czasie V Studenckiego Sympozjum Kół Naukowych (Warszawa, kwiecień 1994). Program ten był następnie prezentowany podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. w 1995 roku w czasie "6th European Conference at the Charite for Students and Young Doctors" w Berlinie (Uniwersytet im. Humboldta).
  2. Gielecki J., Kosiaty J.: "The Neck Triangles" - program komputerowy do nauki anatomii topograficznej człowieka, przeznaczony dla studentów medycyny (1995).
  3. Kosiaty J.: "Effects of Cigarette Smoking on Organs' Structure and Function" - edukacyjny program komputerowy, dostępny w Internecie na stronach WWW. Prezentowany m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "7th European Conference at the Charite for Students and Young Doctors" na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie w 1996 roku.
  4. Kosiaty J.: "Eskulap - Polish Health Care Information Service" - elektroniczne wydanie off-line serwisu WWW, dostępne na dysku CD-ROM doł±czonym do czasopisma "Internet" nr 6/97.
Powrót do strony domowej
Oprac. lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@wp.pl