Pół żartem, pół serio

Jarosław Kosiaty

W piątek późnym wieczorem udałem się do dużego supermarketu, aby zrobić zakupy spożywcze na weekend. Miałem niestety pecha - trafiłem akurat na... wyprzedaż książek (po 4,99 zł za sztukę). A dla mnie to tak, jakby nałogowego alkoholika zaprosić na bezpłatną degustację drogich win francuskich. I znowu, poza mięsem i warzywami, przywiozłem do domu kilkanaście papierowych publikacji, m. in. z zakresu historii, sztuki, polityki, muzyki, literatury, a także przewodniki National Geographic (jako niepoprawny optymista wierzę bowiem, że obecna pandemia kiedyś jednak się skończy i będzie można znowu swobodnie i bezpiecznie podróżować).

Wśród zakupionych tytułów znalazła się książka "Pół żartem, pół serio. Nasze życie w cytatach" Desmonda MacHale, emerytowanego profesora matematyki na Uniwersytecie College Cork w Irlandii. Urodzony 28 stycznia 1946 roku MacHale jest autorem kilkudziesięciu niezwykłych publikacji, m. in. "The Book of Mathematical Jokes, Humour, Wit and Wisdom" (1993) oraz "Mathematical Lateral Thinking Puzzles" (wspólnie z Paulem Sloanem, 2015). MacHale zaprojektował logo Irlandzkiego Towarzystwa Matematycznego. Chętnie występuje w szkołach oraz udziela wywiadów w radiu i telewizji na temat matematyki, humoru i łamigłówek.

Wróćmy jednak do książki "Pół żartem, pół serio. Nasze życie w cytatach", którą razem z mięsem, jabłkami, marchewką oraz innymi ważnymi źródłami witamin przytaszczyłem w chłodny, zimowy wieczór do domu.

Oto niektóre z cytatów, które ze smakiem przeczytałem w książce Desmonda MacHale:

"Aristotle was famous for his omniscience. He taught that the brain exists only to cool the blood and is not involved in the thinking process. But this is only true of some people." ("Arystoteles słynął z wszechwiedzy. Nauczał, że mózg istnieje tylko po to, aby chłodzić krew, i nie bierze udziału w procesie myślenia. Ale jest to prawdziwe tylko w odniesieniu do niektórych osób.")
Will Cuppy (1884-1949), amerykański humorysta i krytyk literacki

"During an anatomy lesson, the lecturer told us that male testicles are about the size of partridges' eggs. The girl sitting next to me leaned over to me and whispered, "At least I know now how big partridge eggs are." ("Podczas zajęć z anatomii wykładowca powiedział nam, że męskie jądra są wielkości zbliżonej do jaj kuropatwy. Studentka siedząca obok nachyliła się do mnie i szepnęła: "Przynajmniej wiem teraz, jak duże są jajka kuropatw.")
Richard Gordon (1929-2017), amerykański astronauta

"First the doctor told me the good news - I was going to have a disease named after me." ("Na początek lekarz przekazał mi dobrą wiadomość: ta choroba zostanie nazwana moim nazwiskiem.")
Steve Martin (1945- ), amerykański aktor, scenarzysta i piosenkarz

"The future, according to some scientists, will be exactly like the past, only far more expensive." ("W przyszłości, według niektórych uczonych, będzie dokładnie tak, jak w przeszłości, tylko znacznie drożej.")
John Sladek (1937-2000), amerykański pisarz science-fiction

"Colleges hate geniuses just as convents hate saints." ("Szkoły nie znoszą geniuszy - podobnie jak klasztory nie znoszą świętych.")
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerykański poeta i eseista

"One should never put on one's best trousers to go out to battle for freedom and truth." ("Człowiek nigdy nie powinien zakładać swoich najlepszych spodni, jeśli idzie walczyć o wolność i prawdę.")
Henryk Ibsen (1828-1906), dramatopisarz norweski

"Never explain: your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway." ("Nigdy się nie tłumacz: przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.")
Elbert Hubbard (1856-1915), filozof i pisarz amerykański

"A lawyer with his briefcase can steal more than a thousand men with guns." ("Prawnik ze swą teczką może ukraść więcej niż tysiąc ludzi z pistoletami.")
Mario Puzo (1920-1999), amerykański pisarz, dziennikarz i scenarzysta filmowy

"Whenever I fill in the form: "Who should we contact in the event of an accident or emergency?", I always write "Doctor". What the hell would my mother help me in an accident?" ("Ilekroć wypełniam w formularzu rubrykę: "Kogo zawiadomić w razie wypadku?", zawsze wpisuję "Lekarza". Co u licha w razie wypadku pomogłaby mi matka?"
Steven Wright (1955- ), aktor, pisarz i producent amerykański

"I wish you could put more life into this dying." ("Chciałby, żebyś włożyła więcej życia w to umieranie.")
Samuel Goldwyn (1879-1974), amerykański producent filmowy polsko-żydowskiego pochodzenia

"She asked me to film the best side of her, but I said it was impossible because that's what she is sitting on. " ("Poprosiła, abym sfilmował ją od najlepszej strony, ale powiedziałem, że to niemożliwie, bo właśnie na niej siedzi.")
Alfred Hitchock (1899-1980), angielski reżyser, scenarzysta i producent filmowy

"Democracy is the art of running the circus from the monkey cage." ("Demokracja jest sztuką kierowania cyrkiem z klatki dla małp.")
Henry Louis Mencken (1880-1956), amerykański dziennikarz, eseista i satyryk

"The Middle East peace process is like a wedding night in a minefield." ("Bliskowschodni proces pokojowy jest jak noc poślubna na polu minowym.")
Szimon Peres (1923-2016), izraelski polityk, prezydent Izraela

"The most terrifying words in English are: "I am from the government and I have come here to help you." ("Najbardziej przerażające słowa w języku angielskim brzmią: "Jestem z rządu i przybyłem tu, aby wam pomóc.")
Ronald Regan (1911-2004), amerykański polityk, prezydent USA

"The government is like a baby: a huge appetite at one end and no sense of responsibility at the other." ("Rząd jest jak niemowlę: z jednego końca wielki apetyt, z drugiego - całkowity brak odpowiedzialności.")
Ronald Regan (1911-2004), amerykański polityk, prezydent USA

"Natives who beat drums to drive off evil spirits are objects of scorn to Americans who blow horns to break up traffic jams." ("Indianie, którzy biją w bębny, by wypędzić złe demony, są przedmiotem ironii białych Amerykanów, którzy naciskają klaksony, by rozpędzić uliczne korki.")
Mary Ellen Kelly

"Everywhere is within walking distance if you have the time." ("Każde miejsce jest o parę kroków stąd, jeśli masz czas.")
Steven Wright (1955- ), aktor, pisarz i producent amerykański

Miłej nocy i dobrych snów.

Jarosław Kosiaty
Listy z krainy snów...www.wiersze.co


"Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie"
nr 1 (193), styczeń-luty 2022
e-mail: jkosiaty@wp.pl


Strona główna