e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Zdjęcia: po lewej - Opactwo Cystersów w Sulejowie, po prawej - Zaborek k. Janowa Podlaskiego.


Wołyń naszych przodków... - województwo wołyńskie w granicach II Rzeczypospolitej było jednym z sześciu województw pasa wschodniego zwanego potocznie "Kresami wschodnimi". W serwisie zgromadzonych zostało ponad 800 unikalnych, niepublikowanych wcześniej, prywatnych zdjęć i innych materiałów, udostępnionych przez Kresowian z całego świata.
Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś, że "naród to groby i pamięć". Wielu Polaków przedstawionych na zdjęciach zginęło na Kresach zamordowanych w okrutny sposób i do dzisiaj nie ma swoich grobów. Jedynym śladem ich życia i śmierci pozostały zdjęcia...
Adres: nawolyniu.pl
Górale i Tatry na starych fotografiach - od górali wiele się nauczyłem i mam nadzieję, iż tym skromnym serwisem spróbuję choć w części spłacić ten dług. Prezentowane w serwisie zdjęcia pochodzą ze starych pocztówek, wydanych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Twarze ludzi, którzy już dawno odeszli, miejsca, które obecnie zupełnie inaczej wyglądają - może dzięki tym kilku stronom nie odejdą one do krainy zapomnienia.
Adres: dawnetatry.pl
Lwów - najpiękniejsze zabytki Lwowa widziane okiem artystów.
Adres: lwow.kresy.co/


Listy z krainy snów... - w serwisie zebrałem wiersze, piosenki i fragmenty prozy, do których często wracam i które służą mi pomocą w trudnych sytuacjach, na zakrętach życiowych dróg.
Na serwis złożyło się ponad 800 utworów (m.in. A. Asnyka, S. Barańczaka, K.K. Baczyńskiego, T. Borowskiego, W. Broniewskiego, E. Brylla, J. Brzechwy, K.I. Gałczyńskiego, J. Hartwig, M. Hillar, K. Iłłakowiczówny, S. Jesienina, A. Kamieńskiej, J. Kasprowicza, J. Kofty, M. Konopnickiej, B. Leśmiana, A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, C.K. Norwida, A. Osieckiej, M, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, H. Poświatowskiej, K. Przerwy-Tetmajera, A. Puszkina, A. Słonimskiego, J. Słowackiego, E. Stachury, L. Staffa, W. Szymborskiej, J. Tuwima, J. Twardowskiego, K. Wierzyńskiego, A. Ziemianina i in.) oraz piosenek (m.in. L. Cohena, Budki Suflera, Czerwonych Gitar, P. Gintrowskiego, J. Kaczmarskiego, J. Kofty, Lady Pank, B. Okudżawy, A. Osieckiej, Skaldów, Starego Dobrego Małżeństwa, P. Szczepanika, Varius Manx i in.).
Adres: wiersze.co
Najpiękniejsze polskie kolędy - teksty ponad dwudziestu najpiękniejszych polskich kolęd oraz pliki dźwiękowe w formacie midi.
Adres: koledy.doktorzy.plEtyka, prawo i medycyna - problematyczne przypadki z praktyki lekarskiej, pokazane w świetle prawa międzynarodowego, etyki lekarskiej oraz pięciu największych religii: katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej.
Adres: etyka.doktorzy.plNarkotyki i Ty - zdjęcia i szczegółowe opisy działania różnych rodzajów narkotyków: amfetaminy, ecstasy, LSD, kokainy, marihuany, grzybów, opiatów, sterydów, kleju i niektórych leków (barbituranów i benzodiazepin); poradnik dla rodziców: "jak rozpoznać czy nasze dziecko bierze narkotyki?"; jak dilerzy narkotykowi zachwalają poszczególne rodzaje narkotyków? (materiały policyjne); fazy uzależnienia, współuzależnienie; opowiadania narkomanów, słowniczek slangu narkotykowego; narkotyki w Polsce, narkotyki a prawo, choroby w uzależnieniu i in.
Adres: narkotyk.co
Palenie tytoniu i Ty - historia palenia tytoniu od czasów przywiezienia do Europy liści tytoniu przez Krzysztofa Kolumba, dlaczego palimy, palenie bierne, składniki i działanie dymu tytoniowego; wpływ palenia tytoniu na poszczególne narządy człowieka, palenie a impotencja, tytoniowa twarz, palenie w ciąży, jak rzucić palenie, tytoń w karykaturze i wiele innych. Największy i najstarszy polski serwis antynikotynowy.
Adres: palenie.doktorzy.pl

Internetowe ABC (nie tylko) dla lekarzy - historia i struktura sieci Internet; rodzaje połączeń w Internecie; podstawowe usługi internetowe (WWW, e-mail, listy dyskusyjne, Usenet news, ftp, telnet, IRC, videokonferencje) i ich zastosowanie w praktyce lekarskiej; bazy danych oraz konsultacje medyczne w Internecie; zasady etykiety sieciowej; jak opracować i prowadzić własny internetowy serwis medyczny.
Adres: abc.doktorzy.pl


Ministerstwo Zdrowia i Opieki - serwis poświęcony działalności Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (przemianowanego później na Ministerstwo Zdrowia). Serwis MZiOS założyłem i prowadziłem w latach 1998-1999. Obecny adres: www.mz.gov.pl
Państwowy Zakład Higieny - serwis na temat struktury i działalności Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie. Zakład ten jest największą w Polsce placówką naukowo-badawczą i usługową, zajmującą się m.in. badaniami dotyczącymi narażenia ludzi na chemiczne zanieczyszczenia środowiska, badaniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych i inwazyjnych w Polsce a także oceną produktów spożywczych i środków czystości. Serwis PZH założyłem i prowadziłem w latach 2000-2002. Obecny adres: www.pzh.gov.pl
Akademia Medyczna w Warszawie - serwis informacyjny największej polskiej wyższej uczelni medycznej. Zawierał szczegółowe informacje o strukturze i władzach uczelni oraz dokładne dane o ponad 120 placówkach (klinikach i zakładach) wchodzących w jej skład. Serwis AM założyłem i prowadziłem w latach 1998-2001. Obecny adres: www.akamed.waw.pl
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie - serwis udostępniał użyteczne informacje dla studentów i lekarzy korzystających z usług Biblioteki Głównej stołecznej Akademii Medycznej przy ul. Wojciecha Oczki 1. Założyłem go i prowadziłem w latach 1998-2004.
Obecny adres: www.bibl.amwaw.edu.pl
Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie - serwis przedstawiający pełne wydania czasopisma informującego o życiu warszawskiej AM. Powyższy serwis założyłem i prowadziłem w latach 1998-2001. Obecny adres: www.bibl.amwaw.edu.pl
Polska Strona Choroby Alzheimera - serwis edukacyjny adresowany do rodzin, przyjaciół oraz opiekunów ludzi, którzy zachorowali na chorobę Alzheimera. Zawierał także wiele materiałów przeznaczonych dla lekarzy, m.in. na temat wczesnego diagnozowania i leczenia choroby Alzheimera. Serwis PSChA założyłem i prowadziłem w latach 2000-2001. Obecny adres: www.alzheimer.pl
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - serwis informacyjny poświęcony strukturze i działalności jednego z najbardziej aktywnych polskich medycznych towarzystw naukowych. Zawierał również anglojęzyczne streszczenia prac publikowanych w czasopiśmie "Anestezjologia Intensywna Terapia". Serwis PTAiIT założyłem i prowadziłem w latach 1998-2002. Obecny adres: www.anestezjologia.org.pl
Co można zrobić dla chorych z udarem mózgu? - serwis informacyjny konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Komisję Chorób Naczyniowych Komitetu Nauk Medycznych PAN (21.11.1997). Serwis, powstały w ramach grantu edukacyjnego niemieckiej firmy farmaceutycznej Boehringer Ingelheim, założyłem i prowadziłem w latach 1997-1998.
Bezsenność w wielkim mieście czyli słów kilka o melatoninie... - serwis edukacyjny poświęcony strukturze i działaniu melatoniny oraz zastosowaniu tego hormonu w terapii bezsenności. Serwis założyłem i prowadziłem dla firmy Lek-am (producenta melatoniny) w latach 2001-2002.
Nadwrażliwość zębiny - internetowy serwis edukacyjny na temat nadwrażliwości zębiny - choroby spotykanej nawet u 30% dorosłych. Zawierał podstawowe informacje na temat choroby oraz najnowszych metod jej leczenia ze szczególnym uwzględnieniem preparatu Green-Or włoskiej firmy Italmed z Florencji. Serwis, wykonany na zamówienie firmy Medagro International, założyłem i prowadziłem w latach 2002-2003.
Novartis - serwis wykonany na zamówienie polskiego oddziału szwajcarskiej firmy farmaceutycznej Novartis - producenta znanych na całym świecie leków stosowanych w kardiologii, onkologii, neurologii, psychiatrii i innych dziedzinach medycyny. Serwis firmy Novartis założyłem i prowadziłem w latach 1999-2000. Obecny adres: www.novartis.pl
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii - serwis informacyjny na temat działalności jednego ze związków zawodowych, działających w polskiej Służbie Zdrowia. Serwis OZZTME założyłem i prowadziłem w latach 1998-1999.
Policealne Studium Plastyczne w Warszawie - serwis wykonany dla prywatnej szkoły, kształcącej plastyków i grafików komputerowych. W szkole tej w latach 1996-2000 uczyłem systemu operacyjnego komputerów Macintosh, grafiki komputerowej, DTP oraz podstaw tworzenia internetowych stron w WWW w html. Serwis PSP założyłem i prowadziłem w latach 1999-2000.

O sobie słów kilka... - kim jestem, czym się zajmuję, zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu.
Moje publikacje - zestawienie moich artykułów opublikowanych w czasopismach: "Kardiologia Polska", "Medycyna Praktyczna", "Neurologia Praktyczna", "Magazyn Medycyny Rodzinnej", "Służba Zdrowia", "Terapia", "Puls", "Gazeta Lekarska", "Integracja" i in.

Oprac. lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl