Wybrane artykuły (pełne teksty)
 1. Kosiaty J: "Wszyscy kłamią - czy dr House miał rację?". Puls, 2016; 5: 24-25
 2. Kosiaty J: "Nie zapomnij o Kresach...". Puls, 2016; 8-9: 46-47
 3. Kosiaty J: "(Nie) chcemy umierać na dyżurach". Puls, 2016; 10: 20-21
 4. Kosiaty J: "Ostatni zgasi światło?". Puls, 2016; 11: 18-19
 5. Kosiaty J: "Wigilia w trudnych czasach". Puls, 2016/2017; 12-1: 32-33
 6. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 1". Puls, 2017; 2: 38-39
 7. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 2". Puls, 2017; 3: 22-23
 8. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 3". Puls, 2017; 7: 28-29
 9. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 4". Puls, 2017; 8-9: 26-27
 10. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 5". Puls, 2017; 10: 28-29
 11. Kosiaty J: "Stres i wypalenie zawodowe wśród lekarzy". Puls, 2017; 5-6: 34-35
 12. Kosiaty J: "Czy żałujemy naszych wyborów z młodości? - cz. 1". Puls, 2017; 11: 30-31
 13. Kosiaty J: "Czy żałujemy naszych wyborów z młodości? - cz. 2". Puls, 2017; 12-1: 32-33
 14. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 1". Puls, 2018; 2: 32-33
 15. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 2". Puls, 2018; 3: 34-35
 16. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 3". Puls, 2018; 4: 32-33
 17. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 4". Puls, 2018; 5-6: 44-45
 18. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 5". Puls, 2018; 7-8: 40-41
 19. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 6". Puls, 2018; 9: 30-31
 20. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 1". Puls, 2018; 10: 44-45
 21. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 2". Puls, 2018; 11: 30-32
 22. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 3". Puls, 2019; 2: 34-35
 23. Kosiaty J: "New York City Marathon 2018". Puls, 2018/2019; 12-1: 50-51
 24. Kosiaty J: "Lekarz na wiecznym dyżurze". Puls, 2019; 3: 34-35
 25. Kosiaty J: "Rasizm i medycyna". Puls, 2019; 4: 34-35
 26. Kosiaty J: "Londyn przed brexitem - cz. 1". Puls, 2019; 5-6: 34-35
 27. Kosiaty J: "Londyn przed brexitem - cz. 2". Puls, 2019; 7-8: 36-37
 28. Kosiaty J: "Zostać czy wyjechać?". Puls, 2019; 9: 38-39
 29. Kosiaty J: "Agresja w ochronie zdrowia - cz. 1". Puls, 2019; 10: 40
 30. Kosiaty J: "Agresja w ochronie zdrowia - cz. 2". Puls, 2019; 11: 54-55
 31. Kosiaty J: "Otyłość - ciężki problem naszych czasów - cz. 1". Puls, 2019/2020; 12-1: 50-51

Przodkowie

 1. Kosiaty J: "Ostatni pacjent w kolejce"
  (Jadwiga Kosiaty, 1940-2009) - Puls, 2019; 2: 46.
 2. Kosiaty J: "Dzielny żołnierz-weterynarz z Nowego Sącza"
  (Czesław Kosiaty, 1910-1949) - Sądeczanin, 2013; 1 (60): 48-50.
 3. Kosiaty J: "Niezwykły nauczyciel, Sodalis Marianus, przyjaciel Witosa"
  (Jan Kosiaty, 1863-1928) - Sądeczanin, 2013; 9 (68): 58-61.

Ciekawostki z archiwum :-)

 1. Kosiaty J: "Historia i dzień dzisiejszy Internetu". Kardiologia Polska, 1998; 49:13-16
 2. Kosiaty J: "Widziane z Internetu: Rachunek dla dorosłego...".
  Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 5: 5
 3. Kosiaty J: "Ja wam pracować każę albo... w kamasze". Konsyliarz, 2006; 1-2: 8-9


Czasopisma, w których ukazały się niżej wymienione prace

 1. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej
 2. Dama Pik
 3. Gazeta Lekarska
 4. Integracja
 5. Kardiologia Polska
 6. Konsyliarz
 7. Magazyn Aptekarski
 8. Magazyn Medycyny Rodzinnej
 9. Med-info
 10. Media a Edukacja
 11. Medycyna Praktyczna
 12. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 13. Neurologia Praktyczna
 14. Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej
 15. Puls
 16. Służba Zdrowia
 17. Terapia
 18. Z życia Akademii Medycznej w Warszawie


Spis wszystkich artykułów opublikowanych w czasopismach papierowych

 1. Kosiaty J.: "Początek nowej ery". Gazeta Lekarska, 1996; 9: 69
 2. Kosiaty J.: "Medyczne programy edukacyjne w Internecie i ich zastosowanie w wyższym kształceniu medycznym". Media a Edukacja, eMPi2, Poznań, 1997; 319-323 (ISBN 83-86421-61-4)
 3. Kosiaty J., Michalik J., Radomski R., Rudowski R.: "Multimedialne medyczne programy edukacyjne - doświadczenia z Projektów UE Tempus JEP i JEN Nr 04272". Media a Edukacja", eMPi2, Poznań 1997, 325-328 (ISBN 83-86421-61-4)
 4. Kosiaty J.: "Pacjent z komputera". Gazeta Lekarska, 1997; 4-5: 69
 5. Kosiaty J.: "Twój przyjaciel komputer, czyli poznajmy się". Gazeta Lekarska, 1997; 7-8: 83 i 10: 81
 6. Kohler F., Kosiaty J., Tysarowski W.: "Computer-Assisted Learning (CAL) for Undergraduate Medical Students". MedEd-21: An Account of Initiatives for Change in Medical Education in Europe for the 21st Century, 1997; 59-61 (Thesis Publishers, Amsterdam, ISBN 90-5170-389-9).
 7. Kosiaty J.: "The Internet Radiographic Atlas of Digestive System" - Media a Edukacja, eMPi2, Poznań, 1998; 649-650 (ISBN 83-87666-02-5).
 8. Kosiaty J.: "Internet w Akademii Medycznej". Z życia Akademii Medycznej w Warszawie, 1998; 3(70): 15-18
 9. Kosiaty J.: "Medycyna w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 1: 159-170
 10. Kosiaty J.: "Poczta elektroniczna i listy dyskusyjne". Medycyna Praktyczna, 1998; 2: 167-175
 11. Kosiaty J.: "Medline i inne medyczne bazy danych w sieci Internet". Medycyna Praktyczna, 1998; 3: 161-169
 12. Kosiaty J.: "WWW, czyli Wszechnica Wiedzy Wszelakiej". Medycyna Praktyczna, 1998; 4: 165-172
 13. Kosiaty J.: "Medyczne zasoby ftp w sieci Internet". Medycyna Praktyczna, 1998; 5: 129-133
 14. Kosiaty J.: "Konsultacje medyczne i rehabilitacja niepełnosprawnych w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 6: 169-172
 15. Kosiaty J.: "Zasady ergonomii i organizacja komputerowego stanowiska pracy w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 7-8: 229-231
 16. Kosiaty J.: "Zasady tworzenia serwisów medycznych w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 9: 199-203
 17. Kosiaty J.: "Internet w praktyce lekarza pediatry". Medycyna Praktyczna, 1998; 10: 163-167
 18. Kosiaty J.: "Anestezjologia i intensywna opieka medyczna w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1998; 11: 195-199
 19. Kosiaty J.: "Historia i dzień dzisiejszy Internetu". Kardiologia Polska, 1998; 49:13-16
 20. Kosiaty J.: "Medline i inne bazy medyczne w sieci Internet". Kardiologia Polska, 1998; 49: 63-67
 21. Kosiaty J.: "Słownik podstawowych pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem sieci Internet". Kardiologia Polska, 1998; 49:127-132
 22. Kosiaty J.: "Internetowy Atlas Radiologiczny Przewodu Pokarmowego" - materiały zjazdowe XXXV Zjazdu Radiologów Polskich (10-13.06.1998), Katowice, 1998; 39 (ISBN 83-86923-67-9)
 23. Kosiaty J., Kurpeta M.: "Bazy danych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie" - materiały konferencyjne "Infobazy'99 - Bazy Danych dla Nauki" (30.08-01.09.1999), Gdańsk, 1999; 130-134 (ISBN 83-88007-24-6)
 24. Kosiaty J.: "Milowy krok ludzkości". Integracja, 1999; 1: 40
 25. Kosiaty J.: "Niepełnosprawni w Internecie". Integracja, 1999; 1: 41
 26. Kosiaty J.: "Internet jako narzędzie edukacji w kształceniu studentów medycyny". Biuletyn GBL, 1999; 361: 128-135
 27. Kosiaty J.: "HIV i AIDS w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 1-2: 173-178
 28. Kosiaty J.: "Astma i inne choroby alergiczne w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 3: 159-172
 29. Kosiaty J.: "Geriatria oraz internetowe zasoby dla ludzi w podeszłym wieku". Medycyna Praktyczna, 1999; 4: 173-177
 30. Kosiaty J.: "Hematologia i transfuzjologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 5: 186-189
 31. Kosiaty J.: "Ginekologia i położnictwo w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 6: 211-218
 32. Kosiaty J.: "Gastroenterologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 7-8: 210-214
 33. Kosiaty J.: "Kardiologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 9: 179-186
 34. Kosiaty J.: "Radiologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 10: 170-180
 35. Kosiaty J.: "Chirurgia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 1999; 11: 162-169
 36. Kosiaty J.: "Ortopedia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 1-2: 234-238
 37. Kosiaty J.: "Choroby zakaźne i pasożytnicze w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 3: 173-183
 38. Kosiaty J.: "Hepatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 4: 163-170
 39. Kosiaty J.: "Dermatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 5: 165-170
 40. Kosiaty J.: "Nefrologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 6: 166-170
 41. Kosiaty J.: "Neurochirurgia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 7-8: 225-232
 42. Kosiaty J.: "Onkologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 9: 169-173
 43. Kosiaty J.: "Pulmonologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 10: 183-188
 44. Kosiaty J.: "Reumatologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 11: 157-161
 45. Kosiaty J.: "Diabetologia w Internecie". Medycyna Praktyczna, 2000; 12: 173-176
 46. Kosiaty J.: "Widziane z Internetu: Rachunek dla dorosłego...". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 5: 5
 47. Kosiaty J.: "Polskie medyczne listy dyskusyjne w Internecie". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 5: 7
 48. Kosiaty J.: "Na drodze do klasy co najmniej średniej ". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 6: 9
 49. Kosiaty J.: "Pomoc dla chorych i ich rodzin". Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2000; 7-8(19): 8-9
 50. Kosiaty J.: "Esculap w sieci, czyli bezpłatne kursy internetowe dla medyków". Służba Zdrowia, 2000; 11-102(2993-2995): 31
 51. Kosiaty J.: "Polscy lekarze i Internet". Biuletyn OIL w Koszalinie, 2001; 2(68): 26-27
 52. Kosiaty J.: "Niepełnosprawni i Internet". Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej, 2001; 1-2: 22
 53. Kosiaty J.: "Neurolodzy i zasoby neurologiczne w sieci Internet". Neurologia praktyczna, 2001; 2: 151-158
 54. Kosiaty J.: "Reumatologia i reumatolodzy w sieci Internet". Terapia, 2001; 6: 34-35
 55. Kosiaty J.: "Nadciśnienie tętnicze w sieci Internet". Terapia, 2001; 8, z.1: 70-72
 56. Kosiaty J.: "Cukrzyca w sieci Internet". Terapia, 2002; 2: 51-52
 57. Kosiaty J.: "Choroby płuc w sieci Internet". Terapia, 2002; 3: 50-52
 58. Kosiaty J.: "Internetowe ABC dla lekarza okulisty". Kurier Medyczny - Okulistyka, 2002; 1: 3-4
 59. Kosiaty J.: "Materiały na temat schizofrenii w sieci Internet". Psyche - Biuletyn Informacyjny Polskich Psychiatrów, 2002; 1: 2-3
 60. Kosiaty J.: "Komputer - bać się czy się nie bać?". Puls, 2002; 4: 54-57
 61. Kosiaty J.: "Tajniki poczty elektronicznej w sieci Internet". Puls, 2002; 6-7: 74-77
 62. Kosiaty J.: "Transplantologia w sieci Internet". Puls, 2002; 90: 27-28
 63. Kosiaty J.: "Internet w praktyce lekarza-urologa". Kurier Medyczny - Urologia, 2003; 1: 2-4
 64. Kosiaty J.: "Onkologia w sieci Internet". Biuletyn Informacyjny "cONKord", 2003; 1: 2-3
 65. Kosiaty J.: "Alergie pokarmowe u dzieci - problemy diagnostyki i terapii". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2003; 2: 1-4
 66. Kosiaty J.: "Prawidłowe żywienie dzieci w okresie jesienno-zimowym". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2003; 3: 2-4
 67. Kosiaty J.: "Współczesna dieta dzieci - zagrożenia i błędy". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 4: 1-2
 68. Kosiaty J.: "Alergie pokarmowe - co nowego?". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 5: 1-4
 69. Kosiaty J.: "Najważniejsze lata w prawidłowej diecie człowieka". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2004; 6: 1-4
 70. Kosiaty J.: "Żywność transgeniczna - szansa czy zagrożenie?". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 7: 1-4
 71. Kosiaty J.: "Otyłość wśród dzieci i młodzieży i "cudowne diety". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 8: 1-4
 72. Kosiaty J.: "Interakcje leków z żywnością i alkoholem". Informator Farmaceutyczny - Pediatria, 2005; 9: 1-4
 73. Kosiaty J.: "Prawidłowa dieta kobiety w okresie ciąży i karmienia". Informator Farmaceutyczny - Położnictwo i ginekologia, 2005; 1: 1-4
 74. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Zawód farmaceuty w prawie europejskim" (Tematy: Zawód farmaceuty w prawie europejskim, Kształcenie zawodowe farmaceutów, Uznawanie dyplomów, Koordynacja innych wymogów niż kształcenie, Farmaceuta a aptekarz). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 3(26): 5-7
 75. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Wykonywanie zawodu farmaceuty - polskie regulacje prawne a dyrektywy Unii Europejskiej" (Tematy: Kto jest farmaceutą w Polsce?, Uprawnienia farmaceuty w Polsce, Farmaceuci z innych państw członkowskich w UE, Farmaceuci spoza UE w Polsce, Prawo wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski, Zakaz dyskryminacji na gruncie obywatelstwa, Obowiązek dodatkowego przeszkolenia, Uznawanie kwalifikacji polskich farmaceutów w innych państwach członkowskich UE, Wzajemne informowanie się). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 4(27): 4-6
 76. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Polski rynek leków po wejściu naszego kraju do UE" (Tematy: Polski rynek leków po wejściu naszego kraju do UE, Gdzie szukać dalszych informacji?, Farmaceuta w Europie - serwisy internetowe, Najważniejsze instytucje UE w Internecie, Polskie urzędy, instytucje oraz organizacje aptekarskie w Internecie). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 5(28): 6-7
 77. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Apteki w Unii Europejskiej" (Tematy: Apteki w Unii Europejskiej, Prawo własności w stosunku do aptek, Ograniczenie prawa własności do jednej apteki, Przeniesienie praw własności po śmierci właściciela apteki, Rejestracja nowej apteki, Geograficzne i demograficzne kryteria przy rozmieszczeniu aptek, Warunki sprzedaży aptek). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2003; 6(29): 5-7
 78. Kosiaty J: "Farmaceuta w UE: Apteki w Unii Europejskiej c.d." (Tematy: Monopol na detaliczną sprzedaż środków farmaceutycznych, Sprzedaż innych poza farmaceutykami środków w aptece, Analizy biomedyczne na terenie apteki, Reklama aptek i leków, Wyłączność zawodowa farmaceutów). Aptekarski Magazyn Torfarmu, 2004; 1(30): 5-7
 79. Kosiaty J: "Internet w rękach lekarza kardiologa i nefrologa". Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, 2004; 2(11): 81-96
 80. Kosiaty J: "Internet w rękach lekarza neurologa". Neurologia Praktyczna, 2004; 3(18): 255-272
 81. Kosiaty J: "Polski lekarz w Unii Europejskiej". Neurologia Praktyczna, 2004; 5(20): 447-453
 82. Kosiaty J. "Obniżka kosztów i skuteczny marketing" (wywiad). Med-info, 2004; 9: 28-29
 83. Kosiaty J: "Medycyna - fakty i mity". Integracja, 2004; 6(69):
 84. Kosiaty J: "Homeopatia, czyli "leki", których nie ma". Integracja, 2005; 1(70): 68
 85. Kosiaty J: "Nadzieja i medycyna". Integracja, 2005; 2(71): 56
 86. Kosiaty J: "Najważniejszy jest czas" (o wczesnym wykrywaniu nowotworów). Integracja, 2005; 5(74): 70-72
 87. Kosiaty J: "Biustonosz i kawa w papierku" (o łapówkach i prezentach dla lekarzy). Gazeta Lekarska, 2005; 10(178): 38-39
 88. Kosiaty J.: "Cena leku ceną życia?". Konsyliarz, 2004; 12: 12-13
 89. Kosiaty J.: "Wyjechać czy nie wyjechać?". Konsyliarz, 2005; 1: 12-13
 90. Kosiaty J.: "Jak równi z równymi?". Konsyliarz, 2005; 2: 12-13
 91. Kosiaty J.: "Bezpłatna" medycyna?". Konsyliarz, 2005; 3: 12-13
 92. Kosiaty J.: "Kto powinien leczyć nadciśnienie tętnicze?". Konsyliarz, 2005; 4: 12-13
 93. Kosiaty J., Odachowska A.: "Życie z pasją". Konsyliarz, 2005; 4: 38-41
 94. Kosiaty J.: "A jednak medycyna...". Konsyliarz, 2005; 5: 12-13
 95. Kosiaty J.: "Salę z nożami wynajmę". Konsyliarz, 2005; 6-7: 12-13
 96. Kosiaty J.: "Kasy fiskalne - lek na całe zło?". Konsyliarz, 2005; 8-9: 8-9
 97. Kosiaty J.: "Na dwóch etatach". Konsyliarz, 2005; 10: 8-9
 98. Kosiaty J.: "Emigracja ze Wschodu?". Konsyliarz, 2005; 11: 8-9
 99. Kosiaty J.: "Za mało czy za dużo szpitalnych łóżek?". Konsyliarz, 2005; 12: 8-9
 100. Kosiaty J.: "Ja wam pracować każę albo... w kamasze". Konsyliarz, 2006; 1-2: 8-9
 101. Kosiaty J.: "Nowe specjalizacje lekarskie - kontrowersje wokół hipertensjologii". Konsyliarz, 2006; 3: 8-9
 102. Kosiaty J: "Psychoza ptasiej grypy po polsku". Integracja, 2006; 1(76): 66-68
 103. Kosiaty J: "Weterynarz z Nowego Sącza" (wspomnienie o dziadku - lek.wet. Czesławie Kosiatym, 1910-1949). Sądeczanin, 2013; 1 (60): 48-50
 104. Kosiaty J: "Sodalis Marianus, przyjaciel Witosa" (wspomnienie o pradziadku - Janie Kosiatym, 1863-1928). Sądeczanin, 2013; 9 (68): 58-61
 105. Kosiaty J: "Wszyscy kłamią - czy dr House miał rację?". Puls, 2016; 5: 24-25
 106. Kosiaty J: "Medycyna w 94 kawałkach". Puls, 2016; 6-7: 28-29
 107. Kosiaty J: "Nie zapomnij o Kresach...". Puls, 2016; 8-9: 46-47
 108. Kosiaty J: "(Nie) chcemy umierać na dyżurach". Puls, 2016; 10: 20-21
 109. Kosiaty J: "Ostatni zgasi światło?". Puls, 2016; 11: 18-19
 110. Kosiaty J: "Nobel za "samozjadanie". Puls, 2016; 11: 28-29
 111. Kosiaty J: "Wigilia w trudnych czasach". Puls, 2016/2017; 12-1: 32-33
 112. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 1". Puls, 2017; 2: 38-39
 113. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 2". Puls, 2017; 3: 22-23
 114. Kosiaty J: "Choroby tarczycy i trzustki w praktyce lekarza rodzinnego". Puls, 2017; 3: 26-27
 115. Kosiaty J: "Wypalenie zawodowe - Jak sobie radzimy - cz. 1". Puls, 2017; 4: 20-21
 116. Kosiaty J: "Jak sobie radzimy - cz. 2". Puls, 2017; 5-6: 34-35
 117. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 3". Puls, 2017; 7: 28-29
 118. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 4". Puls, 2017; 8-9: 26-27
 119. Kosiaty J: "Pacjent, którego nigdy nie zapomnę - cz. 5". Puls, 2017; 10: 28-29
 120. Kosiaty J: "Czy żałujemy naszych wyborów z młodości? - cz. 1". Puls, 2017; 11: 30-31
 121. Kosiaty J: "Czy żałujemy naszych wyborów z młodości? - cz. 2". Puls, 2017/2018; 12-1: 32-33
 122. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 1". Puls, 2018; 2: 32-33
 123. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 2". Puls, 2018; 3: 34-35
 124. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 3". Puls, 2018; 4: 32-33
 125. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 4". Puls, 2018; 5-6: 44-45
 126. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 5". Puls, 2018; 7-8: 40-41
 127. Kosiaty J: "Nasi mistrzowie w anegdocie - cz. 6". Puls, 2018; 9: 30-31
 128. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 1". Puls, 2018; 10: 44-45
 129. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 2". Puls, 2018; 11: 30-32
 130. Kosiaty J: "Znachorzy i uzdrowiciele - cz. 3". Puls, 2019; 2: 34-35
 131. Kosiaty J: "New York City Marathon 2018". Puls, 2018/2019; 12-1: 50-51
 132. Kosiaty J: "Ostatni pacjent w kolejce. Jadwiga Kosiaty (1940-2009)". Puls, 2019; 2: 46
 133. Kosiaty J: "Lekarz na wiecznym dyżurze". Puls, 2019; 3: 34-35
 134. Kosiaty J: "Rasizm i medycyna". Puls, 2019; 4: 34-35
 135. Kosiaty J: "Londyn przed brexitem - cz. 1". Puls, 2019; 5-6: 34-35
 136. Kosiaty J: "Londyn przed brexitem - cz. 2". Puls, 2019; 7-8: 36-37
 137. Kosiaty J: "Zostać czy wyjechać?". Puls, 2019; 9: 38-39
 138. Kosiaty J: "Agresja w ochronie zdrowia - cz. 1". Puls, 2019; 10: 40
 139. Kosiaty J: "Agresja w ochronie zdrowia - cz. 2". Puls, 2019; 11: 54-55
 140. Kosiaty J: "Otyłość - ciężki problem naszych czasów - cz. 1". Puls, 2019/2020; 12-1: 50-51
Powrót do strony domowej
Oprac. lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl